ค้นหาโปรแกรม

15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม
Master of Architecture
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ป.ตรี
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

2 Years
โปรแกรม
Master of Architecture
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ป.ตรี
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

2 Years

Program

Master of Architecture

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Program

Master of Architecture

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Master of Architecture หรือ สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

วิชาออกแบบสถาปัตยกรรมช่วยเพิ่มความเข้าใจที่สำคัญเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม มีองค์ความรู้ที่มีอยู่ การปฏิบัติที่ท้าทายและเพิ่มเติมความรู้อย่างต่อเนื่อง การวิจัยถือเป็นขั้นต้นในการออกแบบการตัดสินใจในระหว่างการออกแบบและการไตร่ตรองในการพัฒนาการออกแบบ วิชาปฏิบัติงาน สถาปัตยกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสำหรับการฝึกฝนอย่างกว้างขวางในสื่อและตลาดเกิดใหม่ในแนวปฏิบัติทางธุรกิจร่วมสมัยและเศรษฐกิจโลกและในบริบททางสังคมสิ่งแวดล้อมทางการเมืองและกฎระเบียบที่ท้าทาย เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและได้ฝึกงานจะสามารถลงทะเบียนได้เป็นสถาปนิก

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ บัณฑิตสามารถ :

 • ทำงานร่วมกันในแนวทางปฏิบัติทางสถาปัตยกรรมในต่างประเทศที่มีขนาดโครงสร้างและการดำเนินงานที่แตกต่างกัน
 • เป็นผู้นำการปฏิบัติเชิงกลยุทธ์และมีความกล้าได้กล้าเสีย
 • วิเคราะห์ประเมินคำถามและมีส่วนร่วมข้อมูลในการโต้แย้ง
 • สื่อสารความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจผ่านทักษะการวิจัยและถ่ายทอดสิ่งนี้อย่างสร้างสรรค์ผ่านกระบวนการออกแบบ
 • หยิบยกข้อเสนอทางสถาปัตยกรรมที่ถูกต้องและโน้มน้าวใจและใช้ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม, สิ่งแวดล้อม, วัฒนธรรม, สุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม

UTS ได้รับการยอมรับระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือวุฒิการศึกษาระดับที่สูงขึ้นไป หรือปริญญาตรีสาขาการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า, ใครที่ได้ WAM (The Weighted Averaged)  รวมอยู่ที่ 65  (Credit average)

ผู้สมัครทั้งหมดจะต้องจัดเตรียมเสนอผลงานดิจิทัล (Digital Portfolio) ในรูปแบบ PDF รูปแบบประกอบด้วยโครงการสถาปัตยกรรมของตนเองจากการศึกษาก่อนหน้า งานวิชาชีพหรืองานสร้างสรรค์และ CV สองหน้าในรูปแบบ PDF และข้อมูลตนเองในรูปแบบไฟล์ PDF เช่นเดียวกัน

Program Start : Mar, Jul

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

5_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Master of Science
4/5
฿
963,700

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

5_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Master of Science

4/5
฿
963,700.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

2_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Master of Information Technology
4/5
฿
1,042,360

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

2_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Master of Information Technology

4/5
฿
1,042,360.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

03UTS-Alumni-Green_ASPECT_SIMON-WOOD_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Bachelor of Science
4/5
฿
950,000
฿
908,960

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

03UTS-Alumni-Green_ASPECT_SIMON-WOOD_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Bachelor of Science

4/5
฿
950000
฿
908,960.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

2_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Master of Business Administration
4/5
฿
983,250

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

2_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Master of Business Administration

4/5
฿
983,250.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

2_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Bachelor of Engineering Science
4/5
฿
982,100

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

2_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Bachelor of Engineering Science

4/5
฿
982,100.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

5_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Bachelor of Science in Information Technology
4/5
฿
982,100

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

5_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Bachelor of Science in Information Technology

4/5
฿
982,100.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

3
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Bachelor of Laws
4/5
฿
928,050

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

3
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Bachelor of Laws

4/5
฿
928,050.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

6_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007
โปรแกรม Bachelor of Business
4/5
฿
875,380

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

6_0
University of Technology Sydney
15 Broadway Ultimo NSW 2007

โปรแกรม Bachelor of Business

4/5
฿
875,380.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
📌มาแล้วสมการรอคอย ABROADY จัดหนักให้เต็ม ๆ กับ Hit & Hot...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5