ค้นหาโปรแกรม

สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม
GCSE Accelerated version (1-year course)
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

1 ปีการศึกษา (3 เทอม)
โปรแกรม
GCSE Accelerated version (1-year course)
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

1 ปีการศึกษา (3 เทอม)

Program

GCSE Accelerated version (1-year course)

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Program

GCSE Accelerated version (1-year course)

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

GCSE (The General Certificate of Secondary Education)

คือ ระบบการศึกษาเฉพาะทาง ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองต้องการจะศึกษาต่อในระดับสูง GCSE ส่วนใหญ่มีในโรงเรียน วิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
รวมถึง Wales และ Northern Ireland.

Kings มีสองหลักสูตรสำหรับ GCSE คือ หลักสูตรหนึ่งปีเร่งด่วนที่ Bournemouth, Brighton, London และ Oxford คอร์สปกติที่ Bournemouth ใช้เวลา 4-6 เทอม น้องๆเรียนตามหลักสูตที่มีความผสมผสาน มีทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เพื่อเตรียมตัวการสอบ GCSE แต่ขึ้นอยู่กับความถนัดและความสามารถทางภาษา หลักสูตรนี้มีสาขาวิชาศิลปะ,ธุรกิจ,ภาษาอังกฤษ,ภูมิศาสตร์,ประวัติศาสตร์,เทคโนโลยีสารสนเทศ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,พลศึกษา และ PHSE นอกจากนี้ยังมีโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น Young Enterprise และ
Inter-College debating society

ระยะเวลาเรียน โดยทั่วไปใช้เวลา 2 ปี หลังจากน้องๆ ได้ศึกษาในรายวิชาต่างๆจนครบหลักสูตร จะเข้าสู่กระบวนการสอบวัดผลในรายวิชาที่ได้ศึกษามา หากผ่านตามเกณฑ์ ก็สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่าง A-Level ได้ เนื่องจากการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษหรือ ประเทศที่มีระบบการศึกษาแบบเดียวกับประเทศอังกฤษเช่น Wales และ Northern Ireland จะต้องมี A-Level เป็นคุณสมบัติหลักๆในการเข้าศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ รวมถึงอาจดูย้อนหลังไปถึงประวัติการสอบ GCSE ด้วยว่าสอบผ่านวิชาใดมาบ้าง

*pre-sessional term คือ หลักสูตรที่นักเรียนต่างชาติได้ข้อเสนอให้เรียน หากมีการสอบและคะแนนได้ไม่ถึง ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก่อนเข้าเรียนหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ (บางมหาวิทยาลัย)

  • จำนวนบทเรียน 40 – 42 บทเรียน/สัปดาห์ เริ่มเรียนช่วงเดือนกันยายน

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม Intensive IELTS
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม Intensive IELTS

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม IELTS Preparation
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม IELTS Preparation

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม Super Intensive IELTS
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม Super Intensive IELTS

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม Diploma of Intensive English
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม Diploma of Intensive English

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม Compact Course
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม Compact Course

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม Intensive Course
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม Intensive Course

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม International High School Programme
4/5
฿
849,420

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม International High School Programme

4/5
฿
849,420.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK
โปรแกรม Advanced Level Foundation
5/5
฿
849,420

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา Oxford (St. Michael) 21st Michael's St, Oxford, Oxford OX1 2EB UK

โปรแกรม Advanced Level Foundation

5/5
฿
849,420.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5