ค้นหาโปรแกรม

9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม
Bachelor of Engineering
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 ปี
โปรแกรม
Bachelor of Engineering
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 ปี

Program

Bachelor of Engineering

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Program

Bachelor of Engineering

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Engineering (Undergraduate) - ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม

โปรแกรมวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย La Roche เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับปริญญา 2 ใบ คือได้รับปริญญาตรีจาก La Roche และปริญญาวิศวกรรมจาก University of Pittsburgh หรือ Gannon University โปรแกรมทั้งสองเหล่าได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาและมีความเป็นเอกลักษณ์ น้อง ๆ ได้แสดงความสามารถพิเศษเพิ่มเติม
เมื่อน้อง ๆ ได้เข้าสู่การสมัครงาน การรวมปริญญาจาก La Roche เข้ากับปริญญาวิศวกรรมมีความแข็งแกร่งกว่าใบปริญญาที่แยกกัน น้อง ๆ จะจบการศึกษาด้วยความเชี่ยวชาญสองด้านทำให้น้อง ๆ นักเรียนเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับนายจ้าง

คุณสมบัติ
• ต้องลงทะเบียนเรียนที่ LRC (La Roche) อย่างน้อย 2 ปีที่ผ่านมา
• จะต้องมี QPA 3.0 หรือสูงกว่า ณ เวลาที่สมัครเรียนหลักสูตรวิศวกรรมของมหาวิทยาลัย Pittsburgh
• จะต้องได้รับคำแนะนำความร่วมมือของโปรแกรม Liason ที่ LRC
• จะต้องสำเร็จตามข้อกำหนดวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ทุกวิชา สำหรับวิศวกรรมสาขาที่ต้องการคือเกรด C หรือสูงกว่าและ GPA 3.0 หรือสูงกว่า
• วิชาพื้นฐาน 46 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ 16 หน่วยกิต เคมี 9-11 หน่วยกิต วิศวกรรม 3 หน่วยกิต (ดำเนินการที่ Pitt)
• จะต้องผ่านข้อกำหนดหลัก ๆ ที่กำหนดโดยโปรแกรม LRC ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh หรือมีแผนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้ที่จะได้พบที่มหาวิทยาลัย Pittsburgh

Listing Review

5/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม Bachelor of Marketing
5/5
฿
884,100

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

brooke-cagle-g1Kr4Ozfoac-unsplash
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม Bachelor of Marketing

5/5
฿
884,100.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม Bachelor of Finance
5/5
฿
884,100

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม Bachelor of Finance

5/5
฿
884,100.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม Master of Science in Information Systems
5/5
฿
273,600

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม Master of Science in Information Systems

5/5
฿
273,600.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม Bachelor of Accounting
5/5
฿
884,100

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม Bachelor of Accounting

5/5
฿
884,100.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม Master of Science in Accounting
5/5
฿
273,600

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม Master of Science in Accounting

5/5
฿
273,600.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม Master of Science in Human Resources Management
5/5
฿
273,600

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม Master of Science in Human Resources Management

5/5
฿
273,600.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA
โปรแกรม ESL
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

larochelogo
La Roche University
9000 Babcock Boulevard Pittsburgh Pennsylvania 15237 USA

โปรแกรม ESL

5/5
฿
171,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5