ค้นหาโปรแกรม

University of California, Irvine Irvine California 92697 USA
โปรแกรม
Conversation and Culture
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

1 - 3 เดือน
โปรแกรม
Conversation and Culture
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

1 - 3 เดือน

Program

Conversation and Culture

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Program

Conversation and Culture

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Conversation and Culture

โปรแกรมนี้ได้ประสบการณ์, ได้รับความเอาใจใส่จากครูผู้สอน, นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อสารในทุก ๆ วันได้โต้ตอบกันบรรยากาศสนุกสนาน โปรแกรมการสื่อสารและวัฒนธรรมสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผลและมีความเชี่ยวชาญที่เพิ่มมากขึ้นหรือเป้าหมายที่เกี่ยวกับวิชาการ

สิ่งที่ได้รับจากโปรแกรมนี้ :

 • ลงทะเบียนเพียงเทอมเดียว เรียน 4 สัปดาห์ในเทอมหรือเรียน 8 หรือ 12 สัปดาห์
 •  เรียนเพื่อพูดและทำความเข้าใจภาษาอังกฤษที่แท้จริงกับความรู้สึกที่มีความมั่นใจมากขึ้นในชั้นเรียนโดยการมุ่งเน้นการสื่อสารในชีวิตจริงไปสู่การเรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆที่สนุกสนาน
 • เปรียบเสมือนนักเรียนได้ไปอยู่ในวัฒนธรรมของอเมริกัน ให้ความสำคัญด้านการฟัง พูด อ่านและฝึกการเขียน
 • ทบทวนทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกา
 • เรียนในชั้นเรียนที่มีขนาดเล็ก โดยปกติประมาณ 16 คนต่อห้องเรียน
 • ได้เพื่อนใหม่ ๆ ในชั้นเรียนที่มาจากหลากหลายประเทศและเปิดโลกทัศน์ที่เป็นนานาชาติ
 • ได้จัด field trip ไปเยี่ยมชมสถานที่ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ
 • เรียนรู้ทักษะล่วงหน้ามากขึ้นกับการเรียนวิชาเฉพาะในหลาย ๆ หัวข้อ เช่น American Film, การสนทนาสื่อสาร, คำศัพท์ล่วงหน้า,และเตรียมสอบ TOEFL iBT
 • รับใบประกาศนียบัตรเมื่อจบสำเร็จโปรแกรม

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

University-of-California-Irvine-Student-July2020
University of California, Irvine
University of California, Irvine Irvine California 92697 USA
โปรแกรม Teaching English as a Foreign Language (TEFL)
4/5
฿
260,700
฿
174,669

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

University-of-California-Irvine-Student-July2020
University of California, Irvine
University of California, Irvine Irvine California 92697 USA

โปรแกรม Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

4/5
฿
260700
฿
174,669.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

University-of-California-Irvine-Entrance-July2020
University of California, Irvine
University of California, Irvine Irvine California 92697 USA
โปรแกรม Business English
4/5
฿
24,750
฿
16,582

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

University-of-California-Irvine-Entrance-July2020
University of California, Irvine
University of California, Irvine Irvine California 92697 USA

โปรแกรม Business English

4/5
฿
24750
฿
16,582.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

University-of-California-Irvine-Mascot-July2020
University of California, Irvine
University of California, Irvine Irvine California 92697 USA
โปรแกรม Intensive ESL
4/5
฿
148,500
฿
99,495

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

University-of-California-Irvine-Mascot-July2020
University of California, Irvine
University of California, Irvine Irvine California 92697 USA

โปรแกรม Intensive ESL

4/5
฿
148500
฿
99,495.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA
โปรแกรม TOEFL
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA

โปรแกรม TOEFL

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA
โปรแกรม IELTS
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA

โปรแกรม IELTS

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA
โปรแกรม Pathway to College
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA

โปรแกรม Pathway to College

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA
โปรแกรม ESL
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LASC - LASC American Language and Culture
สาขา Irvine 17320 Red Hill Ave Irvine Campus #300 Irvine California 92614 USA

โปรแกรม ESL

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
📌มาแล้วสมการรอคอย ABROADY จัดหนักให้เต็ม ๆ กับ Hit & Hot...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5