ค้นหาโปรแกรม

สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม
Conversation
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

1-48 สัปดาห์
โปรแกรม
Conversation
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

1-48 สัปดาห์

Program

Conversation

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Program

Conversation

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Conversation Program (โปรแกรมการสนทนาภาษาอังกฤษ)

โปรแกรมการสนทนาออกแบบมาเพื่อปรับปรุงการออกเสียง การใช้สำนวน และทักษะการสนทนาที่จำเป็นสำหรับสถานการณ์จริงในภาษาอังกฤษ การฝึกฝนทักษะการใช้โทรศัพท์ แบ่งปันความคิดเห็นและการโต้วาทีอย่างมีประสิทธิภาพ เรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โปรแกรมการสนทนาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ

 1. โปรแกรม Intermediate Conversation
   • Conversation Management and Accent Reduction (CMAR)
    เป็นการเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการฝึกฝนการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบอเมริกันเพื่อพูดด้วยความมั่นใจชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
   • Focus on Idioms (FOI) เน้นการใช้สำนวนที่ถูกต้องในการสนทนาในชีวิตประจำวันนักเรียนจะได้ฝึกสำนวนในบริบทที่แตกต่างหลากหลายและใช้สำนวนอย่างมั่นใจในการสนทนาและอภิปราย
   • Role Play Practice (RPP) เน้นการรู้จักวิธีจัดการกับสถานการณ์จริงในโลกที่ใช้ภาษาอังกฤษ ให้น้อง ๆ ได้สัมผัสสถานการณ์จริงที่มีความแตกต่างกันซึ่งน้อง ๆ จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้พัฒนาทักษะการสื่อสารได้ดีขึ้น
 2. โปรแกรม Advanced Conversation
   • Conversation Management and Accent Reduction (CMAR)
    เน้นไปที่การปรับปรุงการออกเสียงในการโต้วาที การนำเสนอสุนทรพจน์และการอภิปรายขั้นสูง เป้าหมายคือการพูดด้วยความมั่นใจชัดเจนและออกเสียงเหมือนเจ้าของภาษา
   • In-Depth Communication (IDC) เน้นโครงการพิเศษรวมถึงการนำเสนอและสุนทรพจน์ที่แตกต่างกัน มีการฝึกกลยุทธ์การสนทนาขั้นสูงในสถานการณ์ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ รวมถึงการเจรจาต่อรอง และการแสดงโน้มน้าวใจ
   • In-Depth Discussion (IDD) เน้นการฝึกฝนทักษะของนักเรียนในการโต้วาที การอภิปรายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในชีวิตจริงอเมริกา นักเรียนจะได้ฝึกฝนการสร้างข้อโต้แย้ง รวมถึงการแสดงมุมมองของผู้เรียน ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม GMAT® & GRE® Preparation
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม GMAT® & GRE® Preparation

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม TESOL® Certificate
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม TESOL® Certificate

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม TOEIC®
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม TOEIC®

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม TOEFL®
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม TOEFL®

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม Business English
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม Business English

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม Vacation English
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม Vacation English

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA
โปรแกรม ESL Level 1 - 7
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

LANGUAGESYSTEMS LOGO
LSI - Language System International College English
สาขา Orange County 750 South Placentia Ave. Placentia California 92870 USA

โปรแกรม ESL Level 1 - 7

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

LaLa Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5