ค้นหาโปรแกรม

สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม
Computer Science and Technology – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 ปี
โปรแกรม
Computer Science and Technology – ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 ปี

Program

Computer Science and Technology - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Program

Computer Science and Technology - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Computer Science and Technology - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

คณะ : วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ให้นักเรียนมีความสามารถด้านการวิจัยที่มีพื้นฐานดีปฏิบัติได้จริงมีความคิดสร้างสรรค์รอบด้าน มีการพัฒนาอย่างดีในด้านคุณธรรม สติปัญญาและทางกายภาพเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดในระดับนานาชาติ

นักศึกษาที่จบการศึกษา ทำงานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการศึกษาในสาขาต่าง ๆ ตั้งแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์การศึกษาอุตสาหกรรมหน่วยงานรัฐและแผนกเทคนิค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายวิชา :

Discrete mathematics, Data structures and algorithms, Object-oriented programming, Computation theory and algorithms, Numerical analysis, Database principles and design, Principles of computer organization, Assembly language programming, Operating systems, Complier principles and design, Fundamentals of software engineering, Computer architecture, Practice of operating system principles, Computer networks, Interface technique of microcomputer, Software engineering comprehensive practice, Practice of networking technology.

Special Courses : Object-oriented analysis and design, Network and information security, Multimedia computing.

การวิจัยและลักษณะเฉพาะ

การวิจัย : การวิจัยและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการวิจัยทฤษฎีพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นและความเชี่ยวชาญที่จำเป็น ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ระบบแอปพลิเคชั่นคอมพิวเตอร์ การออกแบบ การพัฒนาและการบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ลักษณะเฉพาะ : โปรแกรมพัฒนานักเรียนด้วยทฤษฎีที่จำเป็นและความเชี่ยวชาญที่จำเป็นในวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และหลักการที่เกี่วข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการเชื่อมต่อทฤษฎีคอมพิวเตอร์กับแอพพลิเคชั่น การเชื่อมต่อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์กับฮาร์ดแวร์และการเชื่อมต่อวิธีการทางวิศวกรรมกับเทคโนโลยี ในแง่มุมของการกำหนดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนโปรแกรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาทฤษฎีที่สำคัญ

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม Mechatronical Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4/5
฿
150,000

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081

โปรแกรม Mechatronical Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

4/5
฿
150,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

bit1
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม Mechanical Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4/5
฿
150,000

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

bit1
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081

โปรแกรม Mechanical Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

4/5
฿
150,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081
โปรแกรม Aerospace Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ
4/5
฿
150,000

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

BIT
Beijing Institute of Technology (BIT)
สาขา Beijing No.5 South Street, Zhongguancun, Haidian District, Beijing 100081

โปรแกรม Aerospace Engineering - ปริญญาตรีภาคภาษาอังกฤษ

4/5
฿
150,000.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

160px-BJ_film_academy_logo.svg
Beijing Film Academy
สาขา Beijing No.4, Xitucheng Road 100088 Beijing, China
โปรแกรม Chinese Language Courses
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

160px-BJ_film_academy_logo.svg
Beijing Film Academy
สาขา Beijing No.4, Xitucheng Road 100088 Beijing, China

โปรแกรม Chinese Language Courses

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5