ค้นหาโปรแกรม

สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม
Cambridge English CAE
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 – 12 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มเรียนและสาขาที่เรียน
โปรแกรม
Cambridge English CAE
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
จบ ม.ต้น
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

4 – 12 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับวันที่เริ่มเรียนและสาขาที่เรียน

Program

Cambridge English CAE

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Program

Cambridge English CAE

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
  • Options Price: ฿ 0.0
  • Product Price: ฿ 0.0
  • Total: ฿ 0.0

Cambridge English C1 Advanced

โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับนักเรียนมุ่งเป้าไปที่การเตรียมตัวสอบ Cambridge English C1 Advanced (CAE) ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการยอมรับในมหาวิทยาลัยที่พูดภาษาอังกฤษหรือเพื่ออาชีพ เป้าหมายอยู่ที่ระดับ C1 ของ CEFR และมีให้บริการศูนย์สอบกว่า 2,800 แห่งทั่วโลก โปรแกรมนี้สอนโดยผู้เชี่ยวชาญและครูที่มีประสบการณ์ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพิ่มความสำเร็จ การสอบของนักเรียนและครอบคลุมข้อสอบทั้งหมด สิ่งที่น้องได้จากโปรแกรมนี้คือ ไวยากรณ์ การออกเสียง คำศัพท์ ทักษะการพูด การฟัง การอ่าน
การเขียน การจดโน้ต ทักษะการวิจัย การจัดการเวลา พจนานุกรม วัฒนธรรมและการพัฒนาบุคคล ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่าง ทางวัฒนธรรมและความคล้ายคลึงกัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น การเสนอโต้แย้ง ทำงานภายใต้เงื่อนไขการสอบ เข้าใจเกี่ยวกับที่ผู้ตรวจสอบกำลังมองหา เข้าใจกฎของการสอบ วางแผนและตรวจดูคำตอบของตนเอง เตรียมตัววางแผนวันสอบ

*Cambridge English เป็นแบบทดสอบภาษาอังกฤษของเคมบริดจ์สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงความเชี่ยวชาญ ด้านภาษาอังกฤษในการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย หรือการจ้างงานในประเทศที่ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษ มีรูปการสอบเป็นแบบใช้คอมพิวเตอร์หรือข้อสอบกระดาษ เป็นทดสอบการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด และการใช้ภาษาอังกฤษ

*CEFR หรือ Common European Framework of Reference for Language
ใช้ในการวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับทุกคน ซึ่งมีบทบาทสำคัญทางด้านภาษาและการศึกษาทั่วโลก

  • บทเรียน 28 บทเรียน (21 ชั่วโมง)ต่อสัปดาห์ เรียนภาษาอังกฤษทั่วไป 20 บทเรียนและ 8 บทเรียนการเตรียมสอบ C1
  • หรือเรียน 28 บทเรียนโดยเน้นเฉพาะการเตรียมตัวสอบ C1 ขึ้นอยู่กับสถานที่และวันที่เริ่มต้น

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม English Plus Law
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม English Plus Law

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม English Plus Art and Design
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม English Plus Art and Design

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม English Plus Business and Finance
5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม English Plus Business and Finance

5/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม IELTS Preparation
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม IELTS Preparation

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม Compact Course
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม Compact Course

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม Cambridge English FCE
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

logo_kings_education
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม Cambridge English FCE

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

kings logo
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK
โปรแกรม Diploma of Intensive English
4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

kings logo
Kings - Kings Education
สาขา London 25 Beckenham Rd., Beckenham, Kent BR3 4PR UK

โปรแกรม Diploma of Intensive English

4/5

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

LaLa Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5