ค้นหาโปรแกรม

2100 Moorpark Ave, San Jose, California 95128USA
โปรแกรม
Associate of Science Degree (AS) – Accounting
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

2 ปี
โปรแกรม
Associate of Science Degree (AS) – Accounting
วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ​
ม.ปลาย
เกรดเฉลี่ย​
2.00

ระยะเวลาต่อคอร์ส

2 ปี

Program

Associate of Science Degree (AS) - Accounting

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Program

Associate of Science Degree (AS) - Accounting

฿ 0.0
฿ 0.0
฿ 0.0
ค่าส่งเอกสารจากต่างประเทศ
฿ 0.0
ค่าสมัครกับทางโรงเรียน
฿ 0.0
 • Options Price: ฿ 0.0
 • Product Price: ฿ 0.0
 • Total: ฿ 0.0

Associate of Science Degree (AS) - Accounting

หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี หลักสูตรนี้ฝึกอบรมสำหรับนักบัญชีเป็นมืออาชีพ เสมียนเงินเดือน, พนักงานบัญชีและอาชีพที่คล้ายคึงและเกี่ยวข้องในธนาคารและสถานประกอบการธุรกิจ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของบริษัทหรือสำนักงานที่ต้องการทักษะพิเศษในการทำบัญชีทั่วไปและการทำบัญชีด้วยระบบบัญชีที่ซับซ้อน หลังจากเรียนหลักสูตรนี้นักเรียนอาจได้รับการจ้างงาน 1 ปี

เมื่อจบหลักสูตรนักเรียนจะสามารถ :

 • คำนวณจัดประเภทบันทึกและตรวจสอบข้อมูลตัวเลขเพื่อพัฒนาและรักษาบันทึกทางการเงินและงบการเงิน
 • สามารถระบุประเด็นสำคัญค้นคว้าข้อมูลที่เกี่วข้องและคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับแนวทางแก้ไขปัญหาทางการเงินที่เป็นไปได้
 • รับและประมวลผลข้อมูลทางการเงินที่เป็นลายลักษณ์อักษรและด้วยวาจาและตีความข้อมูลทางการเงินรวมถึง งบการเงินสำหรับผู้บริหาร นักลงทุนลูกค้า และผู้ที่สนใจ
 • บันทึกและจัดทำบันทึกทางการเงินและงบโดยใช้โปรแกรมบัญชี
 • สามารถทำงานและโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพกับทีมงาน
 • ทำความเข้าใจและดำเนินการตามความรับผิดชอบทางจริยธรรมของนักบัญชีต่อสังคม

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง (Career Options):

 • Accounts Receivable Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีลูกหนี้)
 • Accounts Payable Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเจ้าหนี้)
 • Payroll Specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเงินเดือน)

Listing Review

4/5

ถ้าพร้อมแล้วที่จะสมัครต้องเตรียมอะไรบ้าง

●  ลงทะเบียนแล้วส่งเอกสารสำคัญดังนี้

●  ชำระค่าสมัครเรียน

โปรแกรม ที่เกี่ยวข้อง

sanjosecitycollege2
SAN JOSE CITY COLLEGE
2100 Moorpark Ave, San Jose, California 95128 USA
โปรแกรม Associate of Science Degree (AS) - Business
4/5
฿
268,554

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

sanjosecitycollege2
SAN JOSE CITY COLLEGE
2100 Moorpark Ave, San Jose, California 95128 USA

โปรแกรม Associate of Science Degree (AS) - Business

4/5
฿
268,554.00

ราคานี้ยังไม่ใช่ราคาสุทธิ

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
📌มาแล้วสมการรอคอย ABROADY จัดหนักให้เต็ม ๆ กับ Hit & Hot...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5