The Great Lakes College, Toronto, Canada

คุณสมบัติสินค้า:

เชี่ยวชาญการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย The Great Lakes College, Toronto, Canada *ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อสัปดาห์*

Programs

การอำนวยความสะดวก (ที่พัก)

Airport Pick Up (ไปรับที่สนามบิน)

Share

 

The Great Lakes College of Toronto

เป็นโรงเรียนเอกชนที่ได้รับการรับรองตั้งอยู่ในตัวเมือง Toronto ประเทศแคนาดา โรงเรียนก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 และได้พัฒนาความชำนาญด้านการให้ความรู้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดระยะเวลา 35 ปีที่ผ่านมา

GLCT มีความเชี่ยวชาญการเตรียมนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในอเมริกาเหนือ รวมทั้งช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

วันที่เริ่มเรียน มี 5 ครั้งต่อปี เดือนกันยายน, พฤศจิกายน, มกราคม, เมษายนและมิถุนายน ขึ้นอยู่กับสถานการณ์สมัครวีซ่าของนักเรียน

GLCT อยู่ใกล้เมือง Toronto ในพื้นที่ North High Park ซึ่งประกอบไปด้วย High Park สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดใน Toronto โรงเรียนอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟใต้ดินและรถบัส TTC ห้องสมุดชุมชน ร้านค้า ธนาคาร พื้นที่ช้อปปิ้ง ทั้งหมดภายในระยะเดิน 10 – 15 นาที

สิ่งอำนวยความสะดวกมีห้องทดลองวิทยาศาสตร์ แล็บวิทยาศาสตร์ ห้องละคร ห้องสตูดิโอ ห้องออกกำลังกาย ห้องซักรีด ฟรี wifi

ส่วนด้านที่พักเลือกที่จะอยู่หอพักในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียน (ทั้งหมดเดินภายใน 5 – 10 นาที) หรือพักอาศัยบ้านโฮมสเตย์กับครอบครัวโรงเรียนมีการจัดหาให้หากนักเรียนต้องการ ที่พักมีผู้ดูแลประจำการ 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนมีความปลอดภัย โรงอาหารมีให้บริการสำหรับนักเรียนตลอดทั้งปีโดยให้บริการอาหาร 3 มื้อต่อวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์

โปรแกรมต่าง ๆ ของโรงเรียน :

• หลักสูตร Fast-Track University Preparation

• หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย

• เกรด 9 – 12 • หลักสูตรภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (ESL)

• การเรียนภาษาและทัวร์ค่ายฤดูร้อน (2 – 3 สัปดาห์)

• IELTS


โปรแกรมของ GLCT

Grade 12 University Preparation Program Package(up to 7 Courses)

หลักสูตรเตรียมอุดมศึกษา / มหาวิทยาลัยรวมถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย หลักสูตรเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการตอบสนองความต้องการด้านการเข้าศึกษาในหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย การเตรียมตัวสำหรับหกมหาวิทยาลัย / มหาวิทยาลัย / วิทยาลัยเตรียมระดับ 12 ขึ้นไป / เข้ามหาวิทยาลัย


รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป

–นักเรียน 9-10 คนต่อห้อง

– เวลาเรียนต่อคาบ 50 นาที

หากเรียนโปรแกรมนี 5 เดือนขึ้นไป สามรถเทียบระดับภาษาเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็น Partner กับทาง College ได้เลย
 

Powered by MakeWebEasy.com