Seneca College, Canada

คุณสมบัติสินค้า:

Seneca ตั้งอยู่ที่ Toronto ประเทศแคนาดา

Programs

การอำนวยความสะดวก (ที่พัก)

Airport Pick Up (ไปรับที่สนามบิน)

Share

 

Seneca College เชื่อมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของนักเรียนซึ่งช่วยเพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงโอกาสที่จะได้สัมผัสกับสถานที่ทำงานด้วยโอกาสในการทำ Co-op (รวมเรียนไปพร้อมกับฝึกงาน) และการศึกษาในต่างประเทศซึ่งทั้งหมดนี้ให้ประโยชน์แก่นักเรียนในการศึกษาต่อหรือเข้าสู่การทำงาน

Seneca ตั้งอยู่ที่เมืองโตรอนโต้ (Toronto) ประเทศแคนาดา โดยมีหลายวิทยาเขตได้แก่

- North Toronto
- Markham
- King City
- York University      

    
Seneca เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี,หลักสูตรสำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีและต้องการทักษะเฉพาะทางมากขึ้นเพื่อประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อระดับสูงกว่านี้ (Post-Graduate Certificate Programs 1 ปี), Diploma Programs 2 – 3 ปี, Certificate Programs 1 ปี และรวมไปถึงยังมี

โปรแกรมเรียนภาษาอังกฤษ (English Language Institute – ELI)

สำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับปรุงภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น ก่อนที่จะเข้าเรียนต่อโปรแกรมของ Seneca โปรแกรม ELI ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ในที่ทำงานหรือเหตุผลส่วนตัว

เริ่มเรียนได้ในเดือน มกราคม, มีนาคม, พฤษภาคม, กรกฎาคม, กันยายนและพฤศจิกายน

Powered by MakeWebEasy.com