Thompson Rivers University, Canada

คุณสมบัติสินค้า:

หลักสูตรระดับห้าดาวที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศ Thompson Rivers University ตั้งอยู่ที่ Kamloops และ Williams Lake ประเทศแคนาดา *ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อสัปดาห์*

Airport Pick Up (ไปรับที่สนามบิน)

การอำนวยความสะดวก (ที่พัก)

Programs

Share

 

Thompson Rivers University(TRU) - Canada TRU เป็นมหาวิทยาลัยช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายด้วยตัวเลือกการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น การให้บริการนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นเวลา 45 ปี TRU มีความภาคภูมิใจในการให้การศึกษาที่ดีที่สุดแก่นักเรียนทุกคน TRU เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใหญ่เป็นอันดับ 4 ของรัฐ British Columbia 

นักเรียนเกือบ 26,000 คนกำลังศึกษาในวิทยาเขต Kamloops และ Williams Lake หรือวิทยาเขตที่ไกลออกไป หรือเรียนหลักสูตรออนไลน์ มีการจัดลำดับความสำคัญของการมีส่วนร่วมทางวิชาการและโปรแกรมที่พัฒนาความรู้และทักษะของนักเรียน มีความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมระหว่างชุมชนที่มีความเป็นดั้งเดิม, ท้องถิ่น, พื้นบ้านและสังคมทั่วโลก

การพัฒนาและระดมทุนการศึกษาการวิจัย การฝึกอบรม การสอน นวัตกรรมการปฏิบัติวิชาชีพและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้มีความเหมาะสม

มีโปรแกรม University Preparation สำหรับนักเรียนต่างชาติ ได้แก่

• English as an Second Language (ESL) เรียน 4 – 18 เดือน เริ่มเรียนเดือนกันยายน/มกราคม/พฤษภาคม

• University Preparation Courses เริ่มเรียนเดือนกันยายน/มกราคม/พฤษภาคม • Master’s Degrees

• Graduate Diplomas & Post Graduate Certificates • Post-Baccalaureate Diplomas in Business

• Post-Baccalaureate Diplomas + Certificates in Tourism • Juris Doctor (Law – Juris Doctor)

• Undergraduate Degree: Arts, Business Administration, Science (หลายสาขา) , Engineering in Software, Education (Elementary), Computer Science, Health Science, Journalism, Science in Nursing, Foresty (First and second year transfer to UBC), Engineering (First and second year transfer to UBC and UVic)

• Diploma Programs + Associate Degrees

• Certificate Programs : Adventure Guide, Business Foundations, Culinary Arts (Red Seal), Horticulture, Water & Wastewater Utilities.

TRU ตั้งอยู่ในพื้นที่ Sahali บนเนินเขาทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ TRU สามารถเดินเท้าจากสถานที่ร้านค้าช้อปปิ้งและย่านที่พักอาศัย และอยู่ติดกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจใหญ่ที่สุดของ Kamloops, Tournament Capital Centre.

หากต้องการไปเที่ยวทางฝั่งตะวันออก,เหนือ,หรือทางใต้ ห่างจาก Kamloops ไป Kelowna 1.5 ชั่วโมง, ไป Vancouver 3.5 ชั่วโมง, และใช้เวลาขับรถ 1 วันเพื่อไป Calgary, Prince George, Victoria หรือ Seattle

 

Academic English as a second Language
หลักสูตรระดับห้าดาวที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษที่ตั้งใจจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นคอร์สเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในภาษาผ่านการเรียนแบบครอบคลุม เมื่อจบโปรแกรมสามารถเทียบระดับภาษาเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย TRU ได้  นักเรียนอาจเรียน ESL และ Academic Course ร่วมกันได้เมื่ออยู่ใน Level 4 และ 5 

- รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป

– นักเรียน 15 คนต่อห้อง

– เวลาเรียนต่อคาบ 50 นาที


โปรแกรมมี 5 ระดับ การเรียน 5 ระดับ

แต่ละระดับใช้ระยะเวลา 1 เทอม (14-16 สัปดาห์)

โปรแกรมนี้เรียน 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์

เรียนวันจันทร์ – ศุกร์


Powered by MakeWebEasy.com