ANCE, Melbourne, Victoria, AUS

คุณสมบัติสินค้า:

ANCE วิทยาเขต Melbourne ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม เพื่อมอบประสบการณ์การศึกษาที่มีคุณภาพในการช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนไปถึงระดับภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ ต้องการ *ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อสัปดาห์*

Programs

การอำนวยความสะดวก (ที่พัก)

Airport Pick Up (ไปรับที่สนามบิน)

หมวดหมู่ : ANCE Victoria AUS Melbourne General English

Share

ANCE ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลและมีความสามารถที่ดีของภาษาอังกฤษทำให้คนทันสมัย มีความเป็นนานาชาติและใช้งานได้จริงในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ANCE ตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม เพื่อมอบประสบการณ์การศึกษาที่มีคุณภาพในการช่วยเหลือน้อง ๆ นักเรียนไปถึงระดับภาษาอังกฤษที่น้อง ๆ ต้องการ โปรแกรมของ ANCE เป็นแบบไดนามิก ปฏิบัติและเหมาะสมกับความต้องการของนักเรียน โปรแกรมของ ANCE ได้รับการรับรองโดย NEAS และ English Australia ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองสูงสุดสำหรับวิทยาลัยสอนภาษาอังกฤษในออสเตรเลีย

ANCE ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองเมลเบิร์นพร้อมทิวทัศน์อันงดงามของเมืองและแม่น้ำยาร์ร่า (Yarra River) วิทยาเขตอยู่ใกล้กับการขนส่งสาธารณะ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ ANCE มีสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีพลังและสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย การฝึกฝนทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์ จากในห้องเรียนรวมไปถึงทัศนศึกษา สถาบันทางวัฒนธรรมที่สำคัญ

General English (โปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไป) โปรแกรมนี้เน้นการเรียนรู้ไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เหมาะสมและเสริมสร้างทักษะในการอ่าน การเขียน การฟังและการพูด ANCE ใช้ตำราและแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย เกี่ยวข้องกับการฝึกฝนภาษาอังกฤษในโลกแห่งความเป็นจริง โปรแกรมภาษาอังกฤษทั่วไปประกอบด้วย 4 ระดับคือ

1.  Elementary (A2) สำหรับนักเรียนที่มีภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานมาก
2. Pre-Intermediate (B1) สำหรับนักเรียนที่มีระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
3. Intermediate (B1+) นักเรียนมีความเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีในสถานการณ์ส่วนใหญ่ทุกวัน
4. Upper Intermediate (B2) นักเรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี เข้าใจข้อความที่ซับซ้อนและพูดด้วยความคล่องแคล่วในระดับดี

จะมีการประเมินการทุก 5 สัปดาห์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเห็นความคืบหน้าของตนเอง ครูผู้สอนจะทำงานร่วมกับนักเรียน เพื่อช่วยปรับปรุงด้านที่นักเรียนไม่มั่นใจ เมื่อนักเรียนมีความสามารถในระดับหนึ่งแล้ว นักเรียนจะได้รับการเลื่อนระดับเป็นระดับถัดไป


Powered by MakeWebEasy.com