Kings Boston, Boston, United States

Boston เป็นเมืองที่โด่งดังด้วยจำนวนสถานศึกษามากมายราวกับเป็นเมืองของนักเรียน คุณจะพบว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์, ร้านกาแฟที่น่าสนใจ, และมีพื้นที่สีเขียวมากมายให้ผ่อนคลาย *ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ*

Programs

การอำนวยความสะดวก(ที่พัก)

Airport pick up (ไปรับที่สนามบิน)

Share

Kings Boston
Boston, United States

ที่อยู่       
400 Heath St, Chestnut Hill, MA 02467, USA

Boston เป็นเมืองที่โด่งดังด้วยจำนวนสถานศึกษามากมายราวกับเป็นเมืองของนักเรียน  คุณจะพบว่าเมืองนี้เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์, ร้านกาแฟที่น่าสนใจ, และมีพื้นที่สีเขียวมากมายให้ผ่อนคลาย

Kings Boston ตั้งอยู่บน Pine Manor College ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นิยมกันมากในแถบ New England   มันมีเนื้อที่ 60 เอเค่อร์อันสวยงามที่อยู่บน Chestnut Hill และมีระยะห่างจากย่านดาวน์ทาวน์ของ Boston เพียงแค่ 20 นาที   ในพื้นที่มหาวิทยาลัย นักเรียนจะได้อยู่บนพื้นที่ที่ล้อมรอบไปด้วยป่า และมีการตกแต่งอาคารใหม่ให้มีสีสว่างและดูทันสมัยมากขึ้น

 

General Course  (คอร์สภาษาอังกฤษทั่วไป)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 15 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 20 บทเรียนต่อสัปดาห์ (15 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
คอร์สนี้มีการผสมผสานบทเรียนภาษาอังกฤษและโปรแกรมเพิ่มเติมด้านกีฬาและกิจกรรมอื่นเข้าด้วยกัน  ซึ่งยังรวมถึงกิจกรรมออกนอกสถานที่ประจำสัปดาห์อีกด้วย

นักเรียนจะต้องมีอายุ 16 ปี หรือมากกว่า และไม่มีเกณฑ์อายุขั้นสูงกำหนด!

ค่าใช้จ่ายเข้าคอร์สนี้จะรวม:
 • 20 บทเรียนต่ออาทิตย์ (15 ชั่วโมง)
 • Welcome Information Pack
 • การทดสอบจัดสาย, และการสอบความก้าวหน้ารายสัปดาห์ และมีการบ้านเป็นประจำ
 • สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียน
 • สิทธ์การใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • สิทธ์การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • กิจกรรมทางสังคม 2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ใบประกาศเมื่อจบคอร์ส
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากที่กำหนด:
 • ค่าทัศนศึกษานอกสถานที่เต็มวันหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์

English Language Intensive Course (คอร์สเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 28 บทเรียนต่อสัปดาห์ (21 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • เป็นคอร์สเรียนแบบเข้มข้นที่เป็นที่นิยมอย่างมากตามวิทยาลัยในสังกัดของเราทั้งห้า

มีชั่วโมงการเรียนที่สมดุล ทำให้นักเรียนสามารถพัฒนาความคล่องแคล่วของตนเองได้ในระยะเวลาอันสั้น  นอกจากการเรียน General English แล้ว คุณยังจะได้เลือกกลุ่มการเรียนตามความสนใจของตัวเองเพิ่มเติมอีกด้วย

ค่าใช้จ่ายเข้าคอร์สนี้จะรวม:
 • 28 บทเรียนต่ออาทิตย์
 • Welcome Information Pack
 • การทดสอบจัดสาย, และการสอบความก้าวหน้ารายสัปดาห์ และมีการบ้านเป็นประจำ
 • สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียน
 • สิทธ์การใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • สิทธ์การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • โปรแกรมการสอนตามความสนใจรายสัปดาห์
 • กิจกรรมทางสังคม 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ใบประกาศเมื่อจบคอร์ส
English Language TOEFL iBT Preparation (การเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL iBT)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 15 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 30 บทเรียนต่อสัปดาห์ (22.5 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
คอร์สนี้เปิดให้แก่นักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ TOEFL  ซึ่งจะมีการเน้นย้ำทักษะที่จำเป็นและกลยุทธ์การสอบที่เข้มข้น และจะมีการทำแบบฝึกสอบซึ่งจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดของคอร์สเรียนนี้   TOEFL เป็นการสอบที่ได้รับการยอมรับมากกว่า 7,500 วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย, และหน่วยงานนานาชาติทั่วโลก


ค่าใช้จ่ายเข้าคอร์สเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL iBT จะรวม:
 • 20 บทเรียน และการแนะแนว 15 บท ต่ออาทิตย์
 • Welcome Information Pack
 • การทดสอบจัดสาย, และการสอบความก้าวหน้ารายสัปดาห์ และมีการบ้านเป็นประจำ
 • สื่อการเรียนการสอนที่ใช้ในห้องเรียน
 • คู่มือแนะนำและข้อมูลวันสอบ
 • สิทธ์การใช้ศูนย์การเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์
 • สิทธ์การเข้าใช้ ClassMate online learning
 • สิทธ์การใช้อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • โปรแกรมการสอนตามความสนใจรายสัปดาห์
 • กิจกรรมทางสังคม 2 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ใบประกาศเมื่อจบคอร์ส
โปรดพึงจำว่าทางเราไม่รวมค่าใช้จ่ายในการสอบ

คอร์สนี้ถูกจัดสอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ที่จะคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณไปจนจบ  โดยหลักสูตรถูกจัดขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำข้อสอบให้สูงสุด และมีการครอบคลุมทุกประเด็นของข้อสอบ

การบ้านและคู่มือการเรียนด้วยตัวเองนั้นจะเป็นส่วนสำคัญของคอร์สเรียน โดยคุณถูกกำหนดว่าต้องทำการเรียนด้วยตนเองอย่างน้อยห้าชั่วโมงต่อสัปดาห์  และจะมีการสอบวัดระดับเป็นประจำ รวมไปถึงการทำสอบจำลองก่อนวันสอบจริง

วันเริ่มเรียน: ทุกจันทร์

University Pathways Graduate Preparation Program (โปรแกรมเตรียมความพร้อมสู่ระดับบัณฑิตศึกษา)
 • คอร์สนี้ใช้เวลาเรียนอย่างต่ำ 12 อาทิตย์
 • รับตั้งแต่อายุ 21 ปีขึ้นไป –นักเรียน 15 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • คอร์สพิเศษนี้จะมีไว้เพื่อผลักดันคุณไปสู่การเรียนในระดับปริญญาเอกตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ   เนื้อหาของมันจะเป็นการเตรียมตัวคุณให้พร้อมกับระดับการศึกษาขั้นสูง โดยผสานภาษาอังกฤษกับทักษะการศึกษาที่จำเป็น
การเตรียมความพร้อมทำสอบ และโปรแกรม 'Profile Builder' ที่ไม่เหมือนใครของเรารวม:

การพัฒนาทักษะพื้นฐาน หรือ Core skills ดังนี้:
 • การเขียนเรียงความทางการศึกษา
 • การอ่านสื่อทางการศึกษา
 • ทักษะการสัมมนา และการนำเสนองาน
 • การฟังและวาทกรรมทางการศึกษา
โดยพื้นฐานแล้ว นักเรียนส่วนมากจะก้าวหน้าขึ้นด้วยคะแนน TOEFL iBT ประมาณ 10–15 ในแต่ละเทอม   ผู้ที่เรียนได้เร็วอาจจะมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่เร็วกว่า  หากคุณก้าวหน้าช้ากว่าค่าเฉลี่ยนี้ คุณก็สามารถเข้าเรียนในเทอมการศึกษาเพิ่มเติมได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะบรรลุระดับที่ต้องการ

ผลลัพธ์
 • มีระดับความคล่องแคล่วทางภาษาอังกฤษที่เหมาะสมกับการเรียนในระดับปริญญาเอก
 • มีการเรียนรู้ทักษะการบริหารเวลา, การจัดระเบียบ, และการจัดการที่ดีขึ้น
 • เกิดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงมันเข้าสู่ประสบการณ์และมุมมองส่วนตัว
 • สามารถสร้างทฤษฏีนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ได้โดยมีการวางหลักฐานสนับสนุนพร้อม
 • มีความชำนองในทักษะการอ่าน สามารถอ่านคร่าว ๆ เพื่อหาใจความสำคัญและชี้เนื้อหาของการอ่านได้
 • มีความรู้ในภาคส่วนที่สนใจที่กว้างขวาง รวมไปถึงการวิจัยและคำศัพท์ในวงการนั้น ๆ
 • มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลเพื่อการสร้างความสัมพันธ์กับลูกศิษย์และหน่วยงาน
 • โปรแกรมการเตรียมความพร้อมสู่ระดับสูงนี้มีการใช้หลักการเพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการศึกษาในระดับนี้ตามมหาวิทยาลัยทั่วสหรัฐอเมริกา   ทักษะการศึกษาที่สำคัญจะรวมไปถึงการอ่านสื่อและสิ่งพิมพ์ทางการศึกษา, การเขียนวิทยานิพนธ์, ทักษะการเรียน, และเทคนิคการทำวิจัย   นักเรียนจะได้ทราบถึงเนื้อหาที่น่าเชื่อถือจากพื้นที่ที่หลากหลาย และได้รับโอกาสสำรวจประเด็นเหล่านั้นเพิ่มเติมตามหัวข้อการศึกษาที่พวกเขาสนใจ 

ความยาวคอร์ส: 1 – 6 เทอม

การเรียน: 25+ ชั่วโมต่อสัปดาห์ บวกกับคอร์สศึกษาด้วยตัวเองอีก 12 – 15 ชั่วโมง

เงื่อนไขการเข้าสมัครคอร์ส:
 • การศึกษา: ต้องจบจากระดับปริญญาตรีแล้ว โดยนำเอกสารจบมาเป็นหลักฐาน มีผลการเรียนดี (GPA อย่างต่ำคือ 2.5) และต้องใช้ Statement of Purpose หรือเหตุผลที่ต้องการสมัคร
 • ภาษาอังกฤษ: อย่างต่ำคือ TOEFL iBT 0 (beginner).
 • English Plus Entrepreneurship (ภาษาอังกฤษ และผู้ประกอบการ)
 • คอร์สนี้ใช้เวลาเรียนอย่างต่ำ 4 อาทิตย์
 • รับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ

คอร์สนี้มีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการรวมภาษาอังกฤษกับข้อมูลของวัฒนธรรมที่มุ่งผู้ประกอบการของ US  คอร์สนี้จะรวมการสอนโดยผู้ประกอบการท้องถิ่น และมีการเยี่ยมชมบริษัทและมหาวิทยาลัยตามท้องที่

ในตอนเช้า นักเรียนจะมีคาบเรียนในเรื่อง General English เพื่อพัฒนาระดับทางภาษาอังกฤษองค์รวมของพวกเขา  และตอนบ่าย พวกเขาจะเข้าเรียนในคาบความเป็นผู้ประกอบการ

คอร์สนี้อาจมีการจัดเดินทางออกนอกสถานที่ไปยังร้านค้าหรือ start-ups , และโปรแกรมการสอนธุรกิจของมหาวิทยาลัยท้องถิ่น  และจะทำการพูดคุยหารือกับบุคคลเหล่านั้น

ยกตัวอย่างเช่น:
 • Babson College
 • Buzz Lab ที่ BU
 • Entrepreneur clubs ตามวิทยาลัยของท้องถิ่น
 • Innovation and Design Building
 • Martin Trust Center ที่ MIT
 • Tazo Chocolates
 • Johnny Cupcakes
 • หรือ start-ups อื่น ๆ ตามท้องถิ่น

การอำนวยความสะดวก
Homestay
 • เดินทางจากโรงเรียนด้วยขนส่งสาธารณะใช้เวลา 30 นาที
 • อายุขั้นต่ำ 16 ปี 
 • Half board
 •  บ้านพักแบบ homestays ของเราผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดยมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ที่มากประสบการณ์ของพวกเราแล้ว
ทางเรามีเส้นสายอันหนาแน่นกับ host หลายท่าน รวมไปถึงครอบครัววัยทำงาน, คู่สามีภรรยา, หรือผู้ใหญ่วัยเกษียร

Host ทุกท่านของเรามีการต้อนรับที่อบอุ่น และมีบ้านพักอาศัยที่สุขสบาย

ข้อมูลต่อไปนี้รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายแล้ว:
 •  บ้านพักสุขสบายและอบอุ่น
 •  ห้องนอนเดี่ยวตลอดปี (มีห้องนอนคู่ให้ในช่วงหยุดพักร้อน หรอเมื่อมีคนสองคนทำการจองและเดินทางมาพร้อมกัน)
 •  ห้องผ่านการตกแต่งครบครัน
 •  มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
 •  มีเวลาซักเสื้อผ้าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์
 •  มีผ้าปูเตียงให้
 •  มีมื้อเช้าและมื้อเย็นให้ทุกวัน
เวลาเดินทางจากวิทยาลัยคือ 30 นาที ด้วยการโดยสารรถบัส

- ห้องเดี่ยว

Oncampus Residence
 • เดินทางจากโรงเรียนด้วยการเดินใช้เวลา 0 นาที
 • อายุขั้นต่ำ 16 ปี
 •  Full board
 • Boston student residence ของเราตั้งอยู่บนพื้นที่ 50 เอเค่อร์ที่สวยงามเช่นเดียวกับ Kings Boston  ในพื้นที่วิทยาลัย Pine Manor
ที่แห่งนี้มีห้องเดี่ยวและคู่ที่คุณภาพดี ด้วยห้องน้ำกลางแบบใช้ร่วมกัน 6 คน   มีพื้นที่นั่งเล่นในแต่ละชั้น  และมีสถานีรถไฟที่ใกล้เพียง 15 นาทีเดิน (หรือใช้ shuttle bus ฟรี) จากที่นี่ใช้เวลาเดินทาง 20 นาทีไปถึงย่านเศรษฐกิจของเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวก:

 • ห้องเดี่ยว หรือห้องคู่
 • ห้องอาบน้ำรวมที่มี 1 ฝักบัว, 2 อ่างล้างหน้า, และ 1 สุขา ที่ต้องใช้ร่วมกับนักเรียน 6 คน
 • มีเข้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีการเปลี่ยนผ้าปูเตียงและผ้าเช็ดตัวทุกสัปดาห์
 • มีโรงอาหารที่เสิร์ฟทั้งของร้อนและเย็น
 • พื้นที่ส่วนรวมถูกทำความสะอาดหนึ่งครั้งต่ออาทิตย์ หรือนักเรียนสามารถทำความสะอาดเองก็ได้
 • อินเตอร์เน็ตฟรี
 • จุดซักผ้าในอาคารแบบบริการตัวเอง
- ห้องเดี่ยว
- เตียงในห้องสำหรับสองคน

Powered by MakeWebEasy.com