Columbia West College, Los Angeles, United States

*ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ* Columbia West College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Los Angeles แห่ง California

Programs

การอำนวยความสะดวก(ที่พัก)

Airport pick up (ไปรับที่สนามบิน)

Share

รายละเอียดสินค้า

Columbia West College
Los Angeles, United States

ที่อยู่
3435 Wilshire Blvd., Suite 1700 Los Angeles, CA 90010, USA

ที่แห่งนี้จะมีนักเรียนเพียง 8 คนต่อห้องเท่านั้น นั่นทำให้ครูผู้สอนสามารถกระจายการสอนให้แก่ลูกศิษย์ได้อย่างทั่วถึง

Columbia West College ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Los Angeles แห่ง California  ซึ่งเป็นเวลามากกว่าสองทศวรรษแล้วที่โรงเรียนแห่งนี้ใช้อาคารเรียนและบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองต่อการเรียนของนักเรียน  ไม่ได้มีเพียงแค่การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ที่แห่งนี้ยังผลักดันให้นักเรียนแต่ละคนพัฒนาความสามารถประจำตัวให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของที่แห่งนี้ ทำให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วและเกิดประสิทธิผล  . Columbia West College ได้ทำการจัดจ้างผู้สอนที่มีคุณภาพ โดยมีสถานที่เป็นตัวเอื้ออำนวยการทำงานอย่างดีเยี่ยม

หากนักเรียนท่านใดมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ หรือต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเรียนอื่น ๆ ในโรงเรียน พวกเขาสามารถลงคอร์สฝึกฝนเพิ่มเติมที่มีเวลาประมาณ 15 ถึง 30 นาทีได้ โดยจะมีการจัดครูผู้สอนที่เหมาะสมกับคำถามนั้น ๆ

ปฏิทินของโรงเรียนจะอัดแน่นไปด้วยกิจกรรมและงานอีเว้นท์ที่น่าตื่นเต้นที่ทั้งสนุกและช่วยพัฒนาเรื่องการเรียนแก่นักเรียนในเรื่องของ Los Angeles และวัฒนธรรมชาวอเมริกาทุกเดือน  และยังมีการออกทัศนศึกษานอกสถานที่ไปยังหอดูดาว Griffith, พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ, เข้าชมการถ่ายทำรายการโทรทัศน์, กินบาบีคิวที่ชายหาด, และอื่น ๆ อีกมากมาย!

 

Conversation (การสื่อสาร)

 • รับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป –นักเรียน 8 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 16 บทเรียนต่อสัปดาห์ (12 ชั่วโมง) สองชั้นเรียนใดก็ได้, 9:00 a.m. — 9:30 p.m
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (18 ชั่วโมง) วันจันทร์ – พฤหัสฯ, 1:35 p.m. — 2:55 p.m. 3:10 p.m. — 4:30 p.m. 4:45 p.m. — 6:05 p.m.
 • โปรแกรมสอนการสื่อสารของ Columbia West College เหมาะสมกับนักเรียนผู้ที่ต้องการเพิ่มความเข้าใจในเรื่องคำศัพท์ทั่วไปและการแสดงสีหน้าของพวกเขาอย่างมาก  ผู้เรียนจะได้ให้ความสำคัญกับบทสนทนาที่ไม่เป็นทางการแต่ก็สำคัญ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนภาษาอังกฤษอย่างการออกเสียง, การลดสำเนียง, คำแสลง, และอื่น ๆ
บทเรียนจะให้ความสำคัญกับการฟังและพูด  ทางนักเรียนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการจับใจความสำคัญ, การแปลงความหมาย, และการตีข้อมูล ไปพร้อมกับพัฒนาทักษะการสื่อสารของพวกเขา  นักเรียนที่สมัครเข้าโปรแกรมการสื่อสารจะต้องเรียนบทเรียนสามบทนั่นคือ

O การสื่อสาร: เรียนรู้เทคนิคสำหรับการนำเสนอ, แก้ไข้ปัญหา, วิเคราะห์ข้อมูล, และการสื่อสารกับผู้ฟังให้พวกเขาเข้าใจ

O การใช้คำแสลงและสำนวน: ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษที่ไม่เป็นทางการในชีวิตประจำวัน  และทดสอบทักษะโดยการเข้าร่วมการอภิปราย, วงสนทนา, และสุนทรพจน์

O การออกเสียง:  ฝึกฝนการออกเสียงสระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ เช่นเดียวกับจังหวะและการคุมระดับเสียง

General English

 • รับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป –นักเรียน 8 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 16 บทเรียนต่อสัปดาห์ (12 ชั่วโมง) สองชั้นเรียนใดก็ได้, 9:00 a.m. — 9:30 p.m
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (18 ชั่วโมง) วันจันทร์ – พฤหัสฯ, 9:00 a.m. — 10:20 a.m. 10:35 a.m. — 11:55 a.m. 12:10 p.m. — 1:30 p.m.
 • 32 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (24 ชั่วโมง) วันจันทร์ – พฤหัสฯ, 9:00 a.m. — 10:20 a.m. 10:35 a.m. — 11:55 a.m. 12:10 p.m. — 1:30 p.m. 1:35 p.m. — 2:55 p.m.
 • 40 บทเรียนต่อสัปดาห์ (30 ชั่วโมง) วันจันทร์ – พฤหัสฯ, 9:00 a.m. — 10:20 a.m. 10:35 a.m. — 11:55 a.m. 12:10 p.m. — 1:30 p.m. 1:35 p.m. — 2:55 p.m. 3:10 p.m. — 4:30 p.m.
 • โปรแกรมการสอนขั้นพื้นฐานที่จะสอนคุณในเรื่องทักษะการสนทนา, การอ่าน, และเขียนที่คุณจำต้องใช้ในระดับการศึกษาและการทำงาน  มากไปกว่านั้น คุณยังจะได้พัฒนาความมั่นใจในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาถิ่นในชีวิตประจำวันของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน, บ้าน, ที่ทำงาน, หรือตามชุมชน
หลักสูตร General English ถูกจัดมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษให้เป็นธรรมชาติมากขึ้น เพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้น  อีกทั้งโครงสร้างของโปรแกรมนี้จะใช้ครูที่มีคุณภาพ, มีกิจกรรมพัฒนา, และขนาดห้องเรียนที่มีคนน้อยเพื่อให้คุณเกิดความสบายในการเรียน เพื่อช่วยให้คุณเรียนได้เร็วมากยิ่งขึ้น

University Preparation (การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย)

 • รับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป –นักเรียน 8 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 16 บทเรียนต่อสัปดาห์ (12 ชั่วโมง) สองชั้นเรียนใดก็ได้, 9:00 a.m. — 9:30 p.m
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (18 ชั่วโมง) วันจันทร์ – พฤหัสฯ, 9:00 a.m. — 10:20 a.m. 10:35 a.m. — 11:55 a.m. 12:10 p.m. — 1:30 p.m.
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (18 ชั่วโมง) วันจันทร์ – ศุกร์, 6:00 p.m. — 7:00 p.m. 7:15 p.m. — 8:20 p.m. 8:35 p.m. — 9:40 p.m.
นักเรียนจะถูกปูพื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษผ่านการเรียนที่ Columbia West College ที่รั้วมหาลัยแห่ง Los Angeles  หลังจากพัฒนาทักษะที่จำเป็นแล้ว นักเรียนของโปรแกรมนี้จะถูกยกระดับให้สูงขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัย  ตามโปรแกรมสอนเพื่อเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัยของสถาบันอื่นนั้น จะพัฒนาเรื่องระดับทางการศึกษาของนักเรียน แต่ทาง Columbia West College นั้นจะแตกต่างออกไป  ครูผู้สอนจะให้นักเรียนใช้เวลาทำความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมในรั้วมหาวิทยาลัย และสอนทักษะนอกห้องเรียนที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จมากมาย ซึ่งรวมไปถึงการบริหารเวลาและความเครียด, การสร้างปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน, และทักษะการเรียน เป็นต้น

TOEFL Preparation (การเตรียมความพร้อมสอบ TOEFL)

 • รับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป –นักเรียน 8 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 16 บทเรียนต่อสัปดาห์ (12 ชั่วโมง) สองชั้นเรียนใดก็ได้, 9:00 a.m. — 9:30 p.m
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (18 ชั่วโมง) วันจันทร์ – พฤหัสฯ, 9:00 a.m. — 10:20 a.m. 10:35 a.m. — 11:55 a.m. 12:10 p.m. — 1:30 p.m.
โปรแกรมการสอนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสอนให้นักเรียนคุ้นเคยกับการสอบ TOEFL แต่ละส่วนเท่านั้น แต่มันยังสอนกลยุทธ์การทำข้อสอบที่มีประสิทธิภาพแก่นักเรียนอีกด้วย  ชั้นเรียนนี้จะช่วยให้นักเรียนเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการสอบ TOEFL อย่างการเขียนบทความทางการศึกษา, การอ่าน คิดวิเคราะห์ แยกแยะ, การฟังขั้นก้าวหน้า, และความสามารถในการสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพเป็นภาษาอังกฤษ

Business English (ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ)
 • รับตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป –นักเรียน 8 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 24 บทเรียนต่อสัปดาห์ (18 ชั่วโมง) วันจันทร์ – ศุกร์, 6:00 p.m. — 7:00 p.m. 7:15 p.m. — 8:20 p.m. 8:35 p.m. — 9:40 p.m.
 • ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ใช้ในวงการธุรกิจและโลกในปัจจุบัน มันสำคัญมากที่จะสื่อสารเป็นภาษานี้ให้คล่องแคล่ว  แต่หลาย ๆ คนที่สื่อสารภาษาอังกฤษเป็นภาษารองนั้นมักไม่คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษในบริบทธุรกิจแม้ว่าพวกเขาจะเคยเรียนภาษาอังกฤษมานานเพียงไหนก็ตาม  นี่เป็นเหตุให้ทาง Columbia West College ได้จัดให้มีโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษในวงการธุรกิจขึ้นมาที่ Los Angeles  โปรแกรมถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีการสอนทักษะที่จำเป็นในวิชาชีพทางธุรกิจ นอกจากนี้มันยังช่วยพัฒนาความเข้าใจในภาษาด้านนี้มากยิ่งขึ้น
โปรแกรม Business English ของเรามีสามระดับคือ Introductory, Intermediate, และ Upper Intermediate/Advanced เมื่อคุณก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น คุณจะได้เรียนพื้นฐานของการคิดวิเคราะห์และความรู้ทางธุรกิจ และจึงหาแนวทางของตัวเองในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ เพื่อให้คุณเกิดความมั่นใจและช่วยผลักดันตัวเองไปสู่จุดหมายภายในโลกธุรกิจ  คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างของแต่ละระดับการเรียนในคอร์ส Business English ได้

การอำนวยความสะดวก
Hobart International House
 • เดินทางจากโรงเรียนด้วยการเดินใช้เวลา 15 นาที
 • อายุขั้นต่ำ 18 ปี 
 • ไม่มีอาหารให้
 • ห้องทุกห้องจะถูกจัดเตียง, ชุดโต๊ะทำงาน, และตะเกียงไฟไว้ให้  มีเครื่องปรับอากาศที่ใช้ร่วมกัน, พื้นไม้แข็ง, ห้องน้ำปูกระเบื้อง, และฟรี WIFI ทุกห้อง   ยิ่งไปกว่านั้น Hobart International House ยังมีเครื่องซักผ้า/ เครื่องอบผ้า, ลานนอกบ้านพร้อมเตาไฟและเตาย่าง, ห้องรับประทานอาหาร, ห้องนั่งเล่น, ครัว, ห้องน้ำ, และมีโทรทัศน์จอแบนไว้ในห้องนั่งเล่นอีกด้วย
 • จุดขึ้นรถบัสอยู่ห่างไป 2-3 นาที, ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน 10-15 นาที, ซุปเปอร์มาร์เก็ต 5 นาที, และร้านขายยา 5 นาที
- ห้องเดี่ยว

- เตียงสำหรับสองคน

- เตียงสำหรับสามคน

- เตียงสำหรับสี่คน

Boarding House
 • เดินทางจากโรงเรียนด้วยบริการขนส่ง 20 นาที
 • อายุขั้นต่ำ 18 ปี 
 • Half board
 • บ้านถูกตกแต่งครบถ้วนพร้อมติดตั้ง WIFI ฟรี  มีอาหารให้ 2 มื้อต่อวัน  มีเครื่องใช้อำนวยความสะดวกที่จำเป็น และสามารถพบปะกับเจ้าของบ้านได้เต็มที่
ห้องเดี่ยว

 

 

สินค้าเกี่ยวข้อง
New

*ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ* UCSC ตั้งอยู่ที่ Santa Clara รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา

 
฿ 12,500 ฿ 12,500
New

*ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ* San Francisco เป็นเมืองที่น่าหลงใหลที่มีภูมิประเทศและมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์ ด้วยเนินที่สูงชัน, รถราที่ดูแปลกตา, สวนสาธารณะที่งดงาม

 
฿ 6,120 ฿ 6,120
New

*ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อสัปดาห์* Kings วิทยาเขต New York (Concordia College), USA

 
฿ 21,925 ฿ 21,925
New

*ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ ราคาดังกล่าวเป็นราคาต่อสัปดาห์* LASC วิทยาเขต Los Angeles

 
฿ 5,760 ฿ 5,760
สินค้าที่เคยเข้าชม
ยังไม่เคยเข้าชมสินค้า
Powered by MakeWebEasy.com