Kaplan New York SoHo New York, United States

โรงเรียนกลางเมือง NY และแหล่งช้อปปิ้งมากมาย *ราคานี้ยังไม่ใช่ค่าใช้จ่ายสุทธิ* ภายในมหานครที่ได้รับการขนานนามว่า “บิ๊กแอปเปิ้ล” แห่งนี้ คุณจะได้พบกับภัตตาคาร, คาเฟ่, คลัป, และหอแสดงภาพที่ล้ำสมัย ที่นี่อยู่รายล้อมไปด้วยสถานที่สำหรับนักเรียน, นักช็อปฯ, ศิลปิน, และมนุษย์ผู้ตามแฟชั่นมากมาย SoHo จึงกลายเป็นที่รู้จักกันด้วยเสน่ห์อันแปลกประหลาดของมันในช่วงกลางวัน และความบันเทิงในช่วงตะวันลับฟ้า โรงเรียนของเราอยู่ห่างไปทางเหนือหนึ่งบล็อคของย่านฮิปสเตอร์แห่งนี้ใน Manhattan และยังมีรถไฟใต้ดินสาธารณะอย่าง Green line (6) ที่ Bleecker, Yellow สิ่งที่ต้องดูและต้องทำ • จับจ่ายเสื้อผ้าตามสมัยตามร้านบูติคและร้านแบรนเนมที่ SoHo • เดินข้ามสะพาน Brooklyn • ทานอาหารเที่ยง, เรียน, และหยุดพักผ่อนที่ Union Square

Programs

การอำนวยความสะดวก(ที่พัก)

Airport pick up (ไปรับที่สนามบิน)

Share

Kaplan New York SoHo, New York, United States

โปรแกรม

Vacation English(คอร์สสอนภาษาช่วงวันหยุดพักร้อน)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 15 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 20 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (15 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • คอร์สสอนภาษาอังกฤษในช่วงวันหยุดยาวจะให้ความสำคัญไปยังการพัฒนาทักษะการสื่อสารที่คุณจำต้องใช้ในการท่องเที่ยวและค้นพบสถานที่ใหม่ ๆ   โดยคุณยังจะได้เรียนการใช้หลักไวยากรณ์และคำศัพท์เพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจในขณะเดินทาง   บทเรียนจะกินเวลา 3 ชั่วโมงต่อวัน เป็นเวลา 5 ครั้งต่อสัปดาห์   โดยโรงเรียนของเราทั้งหมดจะมีโปรแกรมออกนอกสถานที่ให้คุณสนุกสนานกับช่วงเวลาเดินทางของคุณ ถ้าไม่ คุณก็สามารถเลือกเดินทางสำรวจที่อื่น ๆ ได้ด้วยตนเอง
คอร์สนี้เหมาะสมกับนักเรียนที่ต้องการเวลาว่างเยอะ ๆ ให้ผละตัวเองจากการเรียนเพื่อไปสนุกสนานกับเวลาที่ต่างประเทศ   โดยคอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์ และเรารับนักเรียนที่มีระดับทางภาษาอังกฤษทุกระดับ

 • เวลาต่อชั้นเรียนคือ 45 นาที
 • General English 20 คาบ
 • โฟกัสที่มุมมองด้านภาษาคือการอ่าน, การเขียน, การฟัง, และการพูด  ซึ่งคอร์สเหล่านี้จะเป็นแบบกึ่งเข้มข้นที่จะช่วยให้คุณเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
 • Intensive English (คอร์สเรียนแบบเข้มข้น)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 35 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (26.3 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • คอร์สแบบเข้มข้นจะให้ความสำคัญกับการสอนให้คุณคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษให้เร็วที่สุด ไปพร้อมกับการเรียนไวยากรณ์และคำศัพท์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน
เรายังอนุญาตให้คุณเลือกคาบเรียนเพิ่มเติมความต้องการฝึกฝนทักษะอื่น ๆ อย่างเช่น Business English ที่อาจรวมหัวข้อการสื่อสารในที่ทำงาน, กรเข้าร่วมประชุม, ทักษะการเขียนในสถานการณ์เชิงธุรกิจ เป็นต้น
 • คุณยังสามารถเลือกเข้าคาบสอนการเตรียมความพร้อมสอบ IELTS หรือ TOEFL เพื่อการสอบในอนาคตของคุณได้อีกเช่นกัน
 • เราให้ความสำคัญไปยังแนวทางการทำข้อสอบ และเน้นย้ำทักษะทางการศึกษาที่จำเป็นเพื่อให้การสอบผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี  คอร์สนี้จะรวมการอ่าน, ฟัง, พูด, และเขียนที่ต้องใช้ใน TOEFL® บวกกับฝึกกับการสอบจำลองในห้องและออนไลน์เพื่อสะท้อนสนามการสอบ TOEFL®  จริง
 • เวลาต่อชั้นเรียนคือ 45 นาที
 • โฟกัสที่มุมมองด้านภาษาคือการอ่าน, การเขียน, การฟัง, และการพูด


General English (ภาษาอังกฤษทั่วไป)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 26 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (19.5 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • คอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไปจะสอนเพื่อให้คุณเกิดความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษโดยจะเป็นการสอนกึ่งเข้มข้นในความเร็วที่คุณรู้สึกสบายใจ
คอร์สนี้จะให้ความสำคัญกับมุมมองทางภาษาทั้งสี่คือการอ่าน, การเขียน, การฟัง, และการพูด ซึ่งคุณจะยังได้เรียนคำศัพท์และไวยากรณ์ รวมทั้งวิธีการพูดคุยในโอกาสไม่ทางการ, การสัมภาษณ์, และกลยุทธ์ต่าง ๆ ไปด้วย
 • General English 20 คาบ
 • โฟกัสที่มุมมองด้านภาษาคือการอ่าน, การเขียน, การฟัง, และการพูด 


TOEFL Exam Preparation (การเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEFL)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 35 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (26.3 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • TOEFL® เป็นการสอบภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมกันมากทั่วโลก   โดยคอร์สเตรียมความพร้อมการสอบ TOEFL® ของเรานั้นจะช่วยเสริมทักษะและระดับภาษาอังกฤษของคุณเพื่อรับมือกับข้อสอบ
เราให้ความสำคัญไปยังแนวทางการทำข้อสอบ และเน้นย้ำทักษะทางการศึกษาที่จำเป็นเพื่อให้การสอบผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี  คอร์สนี้จะรวมการอ่าน, ฟัง, พูด, และเขียนที่ต้องใช้ใน TOEFL® บวกกับฝึกกับการสอบจำลองในห้องและออนไลน์เพื่อสะท้อนสนามการสอบ TOEFL®  จริง

English For Business (ภาษาอังกฤษในเชิงธุรกิจ)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 35 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (26.3 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • คอร์สการสอนภาษาอังกฤษที่ใช้ในวงการธุรกิจนั้นถูกจัดมาเพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษของคุณในเรื่องการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพในบริบทธุรกิจ และเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ้างงานและโปรไฟล์ของคุณ ณ ประเทศบ้านเกิด
คอร์สนี้เป็นการรวมแนวทางการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษทั่วไป พร้อมกับสอนและเน้นย้ำในทักษะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
 • คุณจะได้ฝึกฝนเทคนิคการสื่อสารในที่ทำงาน, เรียนรู้แนวทางปฏิบัติตนในห้องประชุมและการสัมภาษณ์, และเรียนรู้ทักษะการเขียน  ซึ่งคุณสามารถผสมบทเรียนทางธุรกิจเฉพาะด้านที่คุณสามารถเลือกเอง หรือด้วยบริการ Practical Business English ของเราก็ได้


Intensive Business English course (คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจแบบเข้มข้น)
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • 35 ชั้นเรียนต่อสัปดาห์ (26.3 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์
 • คอร์สนี้จะสอนทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อไปสู่ความสำเร็จในโลกธุรกิจ  ด้วยคอร์สเรียนเต็มเวลานี้ คุณจะเรียนแนวทางการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในสภาพแวดล้อมทางวิชาชีพนักธุรกิจ
คุณจะได้เรียนรู้จากกรณีศึกษา, บทบาททางธุรกิจ, และทักษะการหางาน  และยังสามารถเลือกบทเรียนเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มความสามารถที่คุณคิดว่าจำเป็นได้อีกเช่นกัน

Cambridge Exam Preparation (การเตรียมความพร้อมในการสอบ Cambridge)
 • คอร์สนี้ใช้เวลาเรียนอย่างต่ำ 12 อาทิตย์
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 12 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • การสอบ Cambridge เป็นการสอบที่จัดได้ว่าเป็นสากลและเป็นการรับรองคุณภาพของความสามารถทางภาษาอังกฤษของรายบุคคลได้เป็นอย่างดี   คอร์สเตรียมตัวสอบ Cambridge ของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจในการทำข้อสอบและช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ดียิ่งขึ้น
ในช่วงบทเรียน 12 สัปดาห์ คุณจะได้ได้ฝึกทำข้อสอบ, เรียนเทคนิคการทำข้อสอบ, และเพิ่มระดับทางภาษาอังกฤษทั่วไปของคุณ  โดยคุณสามารถเลือกคอร์สที่ต่างกันสามอย่างคือ First Certificate of English (FCE), Certificate in Advanced English (CAE), หรือ Certificate of Proficiency in English (CPE)

GMAT® Exam Preparation Course (คอร์สเตรียมความพร้อมในการสอบ GMAT®)
 • คอร์สนี้ใช้เวลาเรียนอย่างต่ำ 12 อาทิตย์                                                     
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 30 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • GMAT® เป็นการสอบที่จำเป็นมากหากคุณต้องการเรียนในคอร์ส MBA ภายในสหรัฐอเมริกา และเป็นการสอบที่เป็นที่นับถือกันมากในโลกธุรกิจ  คอร์สเตรียมความพร้อมในการสอบ GMAT® ของเราจะรวมบทเรียนแบบชี้ชัดรายละเอียด, มีการฝึกทำข้อสอบ, และมีการใช้การสอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่ Kaplan เท่านั้น   นอกจากนั้น บทเรียนจะให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษของคุณด้วยการใช้ชุดแบบฝึกหัดและคำถามออนไลน์
ทางเราของยืนยันการได้คะแนน GMAT® มากหลังจากเข้าร่วมคอร์สเรียนนี้  หากคุณยังคงไม่พร้อมสอบ หรือไม่พอใจกับคะแนนของคุณ  ทางเราจะจัดการเรียนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะถึงการสอบครั้งต่อไป ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเรียนที่เรากำหนดไว้   ซึ่งหมายถึงการเข้าเรียนทุกคาบ, ทำการบ้านส่งเป็นประจำ, และได้เข้าฝึกทำข้อสอบทุกครั้งแล้ว

GRE® Exam Preparation course (คอร์สเตรียมความพร้อมในการสอบ GRE®)
 • คอร์สนี้ใช้เวลาเรียนอย่างต่ำ 12 อาทิตย์
 • รับตั้งแต่อายุ 16 ปีขึ้นไป –นักเรียน 30 คนต่อห้อง – เวลาเรียนต่อคาบ 45 นาที
 • คอร์สจะเริ่มทุกวันจันทร์และเปิดสอนให้แก่ผู้เรียนที่มีทักษะภาษาทุกระดับ
 • GRE® เป็นการสอบที่จำเป็นมากหากคุณต้องการเรียนต่อบัณฑิตวิทยาลัยภายในสหรัฐอเมริกา   คอร์สเตรียมความพร้อมการสอบ GRE® ของเราจะช่วยคุณฝึกภาษาอังกฤษ และเรียนทักษะสำหรับการสอบต่าง ๆ โดยใช้สื่อการสอนที่เป็นเอกลักษณ์  คุณจะได้เรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของ GRE®, ประเภทของคำถามและหัวข้อที่คุณต้องเจอ, และพยายามช่วยดันคะแนนให้แก่คุณ

ทางเราของยืนยันคะแนน GRE® หลังสอบ หลังจากเข้าร่วมคอร์สเรียนนี้   หากคุณยังคงไม่พร้อมสอบ หรือไม่พอใจกับคะแนนของคุณ  ทางเราจะจัดการเรียนให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนกว่าจะถึงการสอบครั้งต่อไป ตราบใดที่คุณปฏิบัติตามข้อกำหนดทางการเรียนที่เรากำหนดไว้   ซึ่งหมายถึงการเข้าเรียนทุกคาบ, ทำการบ้านส่งเป็นประจำ, และได้เข้าฝึกทำข้อสอบทุกครั้งแล้ว

การอำนวยความสะดวก


Host Family
 • เดินทางจากโรงเรียนด้วยขนส่งสาธารณะใช้เวลา 30 นาที
 • อายุขั้นต่ำ 16 ปี 
 • อาหารเช้าเท่านั้น
 • เหมาะสมสำหรับนักเรียนที่ต้องการค้นพบวัฒนธรรมตามท้องถิ่น และเรียนรู้ขนบธรรมเนียมของพวกเขาจากการอาศัยร่วมกับครอบครัว host   ที่คุณจะได้ร่วมรับประทานอาหารกับพวกเขาทุกวัน ซึ่งคุณจะได้รับประโยชน์จากการสนทนาภาษาอังกฤษกับพวกเขาในสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายและเป็นธรรมชาติที่สุด
 •  อาศัยกับครอบครัวตามท้องที่ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากพวกเราเอง
 •  ร่วมรับประทานอาหารเช้าและเย็นไปกับครอบครัว host
 •  มีการฝึกฝนภาษาอังกฤษทุกวันในสถานการณ์ที่ไม่เป็นทางการ
 •  ดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมใหม่ ๆ
- ห้องเดี่ยว

- เตียงสำหรับสองคน

ห้องนี้สามารถจองได้หากคนทั้งสองได้ทำการจองคอร์สเรียนภาษาไว้และมีความตั้งใจจะพักด้วยกัน  หากเป็นนักเดินทางคนอื่นก็สามารถใช้ตัวเลือกนี้ได้เช่นกัน

New Yorker Residence
 • เดินทางจากโรงเรียนด้วยการเดินใช้เวลา 25 นาที
 • อายุขั้นต่ำ 17 ปี 
 • ไม่มีอาหารให้
 • New Yorker residence เป็นสถานที่อำนวยความสะดวกที่มีห้องเดี่ยว หรือห้องรวมแบบคู่   นักเรียนจะได้ใช้ครัวรวมที่มีเครื่องใช้พื้นฐานสำหรับทำอาหาร  มีตู้เย็นในแต่ละห้องของนักเรียน แต่ไม่มีอุปกรณ์ทำอาหารหรือภาชนะให้   ห้องทุกห้องจะมีการตกแต่งครบครัน มีโทรทัศน์และเครื่องปรับอากาศ   แต่ละห้องจะมีโทรศัพท์และสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
- ห้องเดี่ยว

- เตียงสำหรับสองคน

Powered by MakeWebEasy.com