เรียนต่อต่างประเทศ

General / intensive English

เป็นคอร์สที่มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพด้านภาษาโดยแบ่งเป็นระดับตามความเหมาะสมของผู้เรียนซึ่งจะเน้นด้านไวยกรณ์ การฟัง การเขียนและที่สำคัญการพูดในชีวิตจริงเพื่อมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วตามระดับภาษาของแต่ละบุคคลโดยยังมีกิจกรรมที่ได้ใช้ภาษาจริงทุกสัปดาห์อีกด้วย


TOEFL IBT / IELTS

คอร์สนี้การเรียนการสอนจะเน้นเพื่อเตรียมตัวสอบวัดระดับภาษาเพื่อเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ โดยจะมีการวัดระดับภาษาก่อนเข้าเรียนจริงและมีการรับรองผลการันตีหลังเรียนจบคอร์ส


University Pathway

โปรแกรมเพื่อเตรียมทักษะด้านภาษาและด้านวิชาการเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยโดยจะเน้นทั้งด้านการอ่าน การพูดและการเขียนรวมไปถึงคำศัพท์ในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสอบวัดระดับและเข้ามหาลัยได้เลยจากโปรแกรมนี้


English for business

โปรแกรมนี้จะเป็นการเพิ่มศักยภาพในด้านการใช้ภาษาอังกฤษด้านธุรกิจโดยเฉพาะศัพท์เทคนิคด้านธุกิจและเพิ่มความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษด้านธุรกิจ เทคนิคในการต่อรองเชิงธุรกิจอีกทั้งรวมไปถึงการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตปัจจุบันอีกด้วย

 
Professional Certificates

โปรแกรมนี้จะเป็นโปรแกรมที่มุ่งเน้นศักยภาพเฉพาะด้านโดยบางโปรแกรมหากเรียนจบยังสามารถฝึกงานต่อในสาขาโปรแกรมที่ลงเรียนได้เลย ไม่ว่าจะเป็นด้าน ธุรกิจ การตลาด การบัญชี กฎหมาย  ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา การโรงแรม และสาขาอื่น

 
Summer Program

โปรแกรมแบบระยะสั้นที่มีทั้งสำหรับเด็กระปะถม ระดับมัธยมรวมไปถึงระดับผู้ใหญ่ ซึ่งมุ่งเน้นในการใช้ภาษาจริงและการทำกิจกรรมในช่วงซัมเมอร์ โดยเฉพาะการสื่อสารกับเจ้าของภาษาจริงและการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
Powered by MakeWebEasy.com