ข้อควรรู้ก่อนไปเรียนนิวซีแลนด์

ข้อควรรู้ก่อนไปเรียนนิวซีแลนด์

ข้อควรรู้ก่อนไปเรียนนิวซีแลนด์

แชร์:

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

หาข้อมูลก่อนตัดสินใจไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์เพื่อเลือกแบบประเทศที่ชอบ โปรแกรมที่ใช่ ทำให้การใช้ชีวิต ในต่างแดนนั้นราบรื่น และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด  ส่วนเรื่องของอนาคต หลังจากเรียนจบวางแผนที่จะทำงานต่อที่นิวซีแลนด์นั้น นักเรียนต่างชาติได้รับการอนุญาตให้ทำงานได้ถูก ต้องตามกฎหมายมั้ย เรื่องนี้ต้องศึกษาค่อนข้างละเอียด สอบถามเพิ่มเติมABROADY

 • ทำความรู้จักกับนิวซีแลนด์
 • ดูก่อนว่าระบบการศึกษาเป็นอย่างไร 
 • เลือกโปรแกรมเรียนใช่ตอบโจทย์ก่อนตัดสินใจ 
 • เช็คก่อนว่าทำงานได้มั้ยอย่างไร 
 • และวางแผนหลังจากเรียนจบ

“Hi! New Zealand?”

#ทำความรู้จักนิวซีแลนด์

 • ชาวนิวซีแลนด์ หรือเรียกกันว่าชาวกีวี สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ
 • ประชากรส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นับถือศาสนาคริสต์
 • มีลักษณะเป็นหมู่เกาะ มีเกาะเหนือและเกาะใต้
 • พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา พื้นที่ราบติดชายฝั่งทะเล รวมทั้งหมดประมาณ 268,652 ตารางกิโลเมตร
 • สภาพภูมิอากาศทั่วไป นิวซีแลนด์จะสบาย ๆ ค่อนข้างเย็นแต่ไม่มีหิมะตก เกาะเหนือจะอุ่นกว่าเกาะใต้ นิวซีแลนด์มี 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน (ธ.ค.-ก.พ.), ฤดูใบไม้ร่วง (มี.ค.-พ.ค.), ฤดูหนาว (มิ.ย.-ส.ค.) และฤดูใบไม้ผลิ (ก.ย.-พ.ย.) 
 • หน่วยเงินตราของนิวซีแลนด์ คือ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (1 ดอลลาร์ = 21 บาท ณ พฤศจิกายน 2562)
 • ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาเมารีเป็นภาษาราชการ
 • เวลาของนิวซีแลนด์เร็วกว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง ช่วงตุลาคมจะเร็วกว่าไทย 6 ชั่วโมง (Day Light Saving)

“New Zealand Education System”

#ระบบการศึกษานิวซีแลนด์ 

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์มี 3 ระดับ :

 1. Early Childhood education อายุ 0 – 5 ปี
 2. Primary and secondary education 5 – 18 ปี
 • Primary  Year 1 – Year 8  (อายุประมาณ 5 – 12 ปี)
 • Secondary Year 9 – 13 (อายุประมาณ 13 – 17 ปี)
 1. Further education เรียนในระดับ Higher และ Vocational education อายุ 18 ปีขึ้นไป

Related Link

: New Zealand Education (ระบบการศึกษานิวซีแลนด์)

: เลือกโปรแกรมที่จะเรียนในนิวซีแลนด์ 

: หาโรงเรียนในนิวซีแลนด์

“Choose Right Programs”

#เลือกโปรแกรมที่ใช่

วางเป้าหมายหลักไว้ เช่น พัฒนาด้านภาษาเพื่อตำแหน่งงานทั้งในหรือต่างประเทศ ก็เรียนโปรแกรม ภาษาก็จะมีให้เลือกแยกย่อยไปอีก เพื่อให้ตรงจุดประสงค์ของการนำไปใช้จริง หรืออยากเรียนต่อ มหาวิทยาลัยแต่คะแนน IELTS หรือ TOEFL ต่ำกว่าเกณฑ์ก็ไปลงเรียนโปรแกรมเพื่อเตรียม สอบเพื่อยื่นผลคะแนนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ การเลือกโปรแกรมที่ใช่เพื่อไม่ ให้หลงทาง เสียเงินและเสียเวลา ปรึกษาหาโปรแกรมที่ตรงใจ

เรียนภาษาอังกฤษที่นิวซีแลนด์ 

โปรแกรมที่เปิดสอนในนิวซีแลนด์ แต่ละโปรแกรมที่เหมาะกับนักเรียน 

ขั้นตอนการขอวีซ่านักเรียนของนิวซีแลนด์

ทำความเข้าใจวุฒิการศึกษานิวซีแลนด์

“Able to work?”

#เช็คก่อนว่าทำงานได้มั้ย

ระหว่างเรียนที่นิวซีแลนด์ทำงานได้ค่ะ อยากให้นักเรียนได้รับทราบเงื่อนไขการทำงาน Part-time และ Full-time ระหว่างเรียนมีอะไรบ้าง จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่เลือกเรียน 

PhD และ Masters by Research Students 

นักเรียนที่ลงทะเบียนในระดับปริญญาโทเพื่อการวิจัยหรือปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาของนิวซีแลนด์ ทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงการทำงาน ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

Part-time work (English Language students)

ถ้าลงเรียนโปรแกรมภาษา 6 เดือนขึ้นไปสามารถทำงาน Part-time ได้ต้อง :

 • ลงเรียนเต็มเวลา (Full-time)
 • ลงเรียนอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป
 • ผ่านการสอบ IELTS ได้คะแนน 5.0 ขึ้นไป ผลคะแนนที่ได้มาไม่เกิน 2 ปีใช้ยื่นหลักฐานตอนสมัครขอวีซ่า

ถ้าลงเรียนโปรแกรมภาษา 14 สัปดาห์ขึ้นไปสามารถทำงาน Part-time ได้ต้อง :

 • ลงเรียนเต็มเวลา (Full-time)
 • ลงเรียนอย่างน้อย 14 สัปดาห์ขึ้นไปแบบต่อเนื่อง
 • เรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ
 • ลงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่อยู่ใน Category 1 ดีที่สุด Find Education Organisations โดยการ Search จากชื่อสถาบัน

ข้อมูลการทำงานระหว่างเรียนเพิ่มเติมจาก New Zealand Immigration 

ขั้นตอนและเงื่อนไขการขอวีซ่าทำงานในนิวซีแลนด์

หาตำแหน่งงานในนิวซีแลนด์ที่ตรงกับความสามารถของนักเรียน

ทำความเข้าใจทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 

What is NZQA? 

“Plan After Study”

#วางแผนหลังเรียนจบ

มีหลากหลายทางเลือกให้นักเรียนต่างชาติ เช่น เรียนต่อในนิวซีแลนด์ กลับไปทำงานที่ประเทศบ้านเกิด หรืออยู่ต่อที่นิวซีแลนด์เพื่อทำงานหลังเรียนจบ เส้นทางใดที่นักเรียนเลือกก็แล้วแต่ นิวซีแลนด์ยืนยันว่า นักเรียนต่าง ชาติทุกคนได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและเท่าเทียมกับคนท้องถิ่นในนิวซีแลนด์ และทุกหลักสูตร/โปรแกรมเป็นที่ยอมรับระดับสากล 

ถ้าหากนักเรียนต้องการอยู่ต่อที่นิวซีแลนด์หลังเรียนจบ จะสามารถขอวีซ่าทำงาน (Post-study work visa) ได้ต้องจบวุฒิการศึกษาในนิวซีแลนด์ที่ :

 • วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ Level 7 ปริญญาตรี
 • ระยะเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 30 สัปดาห์, และ
 • เป็นวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าวุฒิการศึกษาที่นักเรียนใช้ยื่นเพื่อขอ Post-study work visa ก่อนหน้านั้น

NZQF structure – levels and qualification types

ที่มาของรูปภาพ NZQA.govt.nz

ทำความเข้าใจ อยู่ทำงานที่นิวซีแลนด์ต่อหลังเรียนจบ

หางานและสมัครงานในนิวซีแลนด์

Click อ่านบทความที่เกี่ยวข้อง 

 • เรียนต่อเมืองนอกใช้เอเจนท์ดีหรือไม่ 

“เรียนต่อต่างประเทศได้อะไรมากว่าที่คุณคิด รู้แบบนี้แล้ว ไปหาโปรแกรมเรียนกันเลยคะ”

ถ้าพร้อมแล้ว Let’s Go

รู้แบบนี้แล้วรอช้าอยู่ใย รีบตามหาโปรแกรมที่ใช่ ประเทศที่โดน แล้วไปพัฒนาศักยภาพในตัวกันเลยค่ะ พี่ๆ ABROADY ได้แนบลิ้งค์เพื่อให้น้อง ๆ พี่ ๆ ได้เข้าไปเพื่อสามารถเช็ค

โปรแกรม ประเทศ และราคาได้ด้วยตัวเองด้านล่างนี้ พร้อมสามารถกดจองโปรแกรมที่สนใจไว้ได้เลย หากมีข้อสงสัยด้านการไปเรียนต่อต่างประเทศสอบถามทีมงาน ABROADY ได้ตลอดเวลาคะ

คุณชอบบทความนี้

หากอยากรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติม คลิก

บทความ เรียนต่อต่างประเทศ

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
🔥ข่าวดีร้อนๆมาพร้อมเสริฟ์แล้วค่ะ!!🔥 ไหนๆใครทีมไหนบ้าง? 🌏✈️ แ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

แชร์ :

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
บทความนี้ว่าด้วยเรื่องเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ ในเมื่อใจเ...

Re view

lightroom-Student-purple

"

น้องน้ำ

ช่วยเรื่องการสมัครเรียนต่อมากเลยค่ะ ตอบคำถามตลอดแ ช่วยวางแผนการเรียนต่อในอนาคตด้วยค่ะ
4/5
CroppedImage450300-Navitas-English-232

"

โซดา ซ่า

ช่วยเหลือทุกเรื่อง แนะนำได้ถูกโปรแกรม
4/5
Lightroom-student-tone-skin-pink-08-1024x683

"

Mari Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5
lightroom-Student-purple

"

Neeranut Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
3/5
20180523155139_0

"

Nara Maneerut

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer
5/5